Prijava na delovno mesto


    Datum rojstva:
    CV:

    Z izpolnitvijo in posredovanjem tega obrazca in/ali življenjepisa zagotavljam resničnost navedenih podatkov in soglašam z Izjavo o varstvu osebnih podatkov. Z vašimi podatki bomo ravnali zaupno in v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.