parallax background

Metoda ocenjevalnega centra

Odlikujeta nas hitra odzivnost in prilagodljivost.

Metodo ocenjevalnega centra lahko uporabite:

  • v sklepni fazi izbora kandidatov za zaposlitev ali
  • kot razvojno metodo za delo s ključnimi kadri (za prepoznavanje potencialov pri svojih zaposlenih, kadar izbirate naslednike).

S pomočjo te metode lahko ugotovimo, na katerih področjih bi se vaši zaposleni še morali izobraževati in usposabljati, da bo vaše podjetje imelo zares usposobljen kader.

Iščemo močna področja kandidatov in področja, kjer so šibkejši, kar bi jih lahko oviralo pri doseganju uspehov na delovnem področju.

Na podlagi rezultatov ocenjevanja se, če metodo uporabljamo kot obliko dela s ključnimi kadri, lahko gradi razvoj njihove kariere in se jih usmeri v usposabljanja in izobraževanja, s pomočjo katerih nadgradijo svoje znanje in nadomestijo primanjkljaje.

Ocenjevalci z aktivnostmi iz realnega okolja in z drugimi interaktivnimi nalogami, primernimi za položaje, ki jih spremljamo, SOČASNO opazujemo VSE kandidate in njihova vedenja. Uporabljamo KOMBINACIJO različnih metod ugotavljanja kompetenc posameznika. Število in kombinacije različnih nalog (individualnih in skupinskih) povečajo zanesljivost ocene in zmanjšajo možnost napake.

Prav zato vključimo tudi večje število opazovalcev, ki v ocenjevalnem postopku odigrajo pomembno vlogo. Tako kot ne bi bilo ocenjevanja brez udeležencev (tistih, ki jih opazujemo v različnih situacijah v okviru izvedbenega dne), tudi ni ocenjevanja brez opazovalcev/ocenjevalcev, ki njihovo delo spremljajo.

Ocenjevalne aktivnosti trajajo najmanj en dan (npr. od 8. do 18. ure), zaželeno dva dni – odvisno od števila kompetenc, ki bi jih radi opazovali, števila in zahtevnosti nalog ter števila udeležencev. Optimalno število udeležencev je 8–10.

S premišljeno pripravo in upoštevanjem nekaterih pravil je metoda ocenjevalnega centra lahko priložnost za uspešno spopadanje z zahtevnimi poslovnimi izzivi za vse udeležence.

Imamo večletne izkušnje z metodo ocenjevalnega centra kar je zagotovilo za kakovostno izvedbo tudi v vaši organizaciji.

Pokličite 00386 (31) 302 386, da se dogovorimo za sestanek, na katerem vam bomo lahko metodo podrobneje predstavili.

V strukturirani pripravi na ocenjevalne aktivnosti vam bomo pomagali:

  • odpraviti morebitne nejasnosti in neprijetnosti, povezane z ocenjevanjem – zato je izredno pomembna pravilna predhodna komunikacija z udeleženci,
  • skupaj z vami postaviti model kompetenc, ki so pomembne za vaše ključne kadre, in jih uporabiti v ocenjevalnem postopku,
  • pripraviti predlog individualnih in skupinskih nalog ter predlog celotnega programa,
  • izvesti šolanje za opazovalce,
  • pripraviti vsa gradiva za izvedbo ocenjevanja,
  • izvesti ocenjevanje,
  • pripraviti poročilo o udeležencih v ocenjevalnem postopku,
  • narediti analizo izvedbe.