Izjava o varstvu podatkov

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da bomo vse vaše podatke, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, varovali ter ravnali z njimi v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. KataleaConsulting d.o.o., osebne podatke hrani, uporablja in obdeluje za potrebe iskanja zaposlitvenih priložnosti.

Upravljalec zbirke osebnih podatkov: KataleaConsulting d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, tel. 04 510 64 41, e-mail: info@katalea.si

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Renata Miklavčič, e-mail: renata.miklavcic@katalea.si

Namen obdelave osebnih podatkov je:

  • Opredeliti trenutno aktualna in v prihodnosti prosta delovna mesta za kandidata.
  • Pošiljanje življenjepisa in osebnih podatkov potencialnim delodajalcem.
  • Obveščanje kandidata oz. iskalca zaposlitve o morebitnih zaposlitvenih priložnostih preko e-pošte, telefona in pošte.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: KataleaConsulting d.o.o. hrani osebne podatke do mojega preklica.

Dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev osebnih podatkov: Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko začasno ali trajno prekličete ali zahtevate dopolnitev, popravek ali izbris osebnih podatkov tako, da pošljete pisno zahtevo na info@katalea.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki je bila izvedena na podlagi privolitve do njenega preklica.