parallax background

Iskanje in izbor kadrov

Odlikujeta nas hitra odzivnost in prilagodljivost.

Bi radi okrepili svojo ekipo? Pri tem vam lahko pomagamo.


 1. Naš prvi korak je obisk v vašem podjetju, kjer se seznanimo z okoljem, v katerega prihaja vaš novi sodelavec, z ekipo njegovih novih sodelavcev, predvsem pa s tistimi, ki jih bo vodil, in tistimi, ki mu bodo nadrejeni, da skupaj izdelamo opis/profil delovnega mesta – torej, kakšen naj bo vaš novi sodelavec, kaj od njega pričakujete itd.
 2. Skupaj z vami se odločimo za način iskanja – po bazi kandidatov ali/in z oglasom in/ali s t. i. metodo headhuntinga.
 3. V primeru iskanja z oglasom pripravimo predlog oglasa in predlog medijev, v katerih naj bi oglas objavili. Če uporabimo metodo headhuntinga, opravimo raziskavo trga.
 4. Če iščemo z oglasom, zbiramo prijave in naredimo selekcijo prijav. V primeru iskanja z metodo headhuntinga pa nagovorimo ustrezne kandidate.
 5. Izvedemo razgovore s kandidati, ki ustrezajo opisu delovnega mesta.
 6. Organiziramo vam razgovore z najožjim izborom kandidatov (navadno 3–5).
 7. Če je odločitev o ustreznem kandidatu po končanih razgovorih jasna, organiziramo vse potrebno, da se kandidat pri vas zaposli (vse potrebne prijave na zavodih, priprava pogodbe o zaposlitvi …). Obvestimo neizbrane kandidate.
 8. Če odločitev o ustreznem kandidatu ni mogoča na podlagi opravljenih razgovorov, se lahko odločite:
  • Za psihometrična testiranja kandidatov iz ožjega izbora.
  • Za ocenjevanje, v katerem ob aktivnostih iz prihodnjega realnega okolja in ob drugih interaktivnih nalogah, primernih za iskano delovno mesto, SOČASNO opazujemo VSE kandidate in njihova vedenja.
  • Izberete lahko obe možnosti ali le eno izmed njiju.

Izkušnje na področju iskanja in izbora kadrov imamo tako v Sloveniji in ostalih državah EU kot tudi v državah bivše Jugoslavije.