Registration to the searchers database


  Splošni podatki

  Ime

  Priimek

  Letnica rojstva

  Spol

  Naslov

  Poštna številka

  Kraj

  Država

  Telefon

  E-naslov

  Izobrazba

  Stopnja dosežene izobrazbe

  Področje

  Naziv izobraževalne ustanove

  Kraj izobraževanja

  Leto zaključka

  Dodatna znanja

  Dodatno izobraževanje, specialistična znanja

  Informatika

  Študij v teku

  Certifikati

  Jeziki

  Slovenščina

  Nemščina

  Angleščina

  Srbo-hrvaščina

  Ostali jeziki (navedi jezik in znanje)

  Vozniško dovoljenje

  Slovensko/EU vozniško dovoljenje

  Pretekle zaposlitve

  V preteklosti sem že bil/-a zaposlen/-a

  Nadaljujete le, če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »Da«.

  Področje dela

  Delovno mesto (navedite kaj ste počeli)

  Podjetje, organizacija

  Kraj

  Ostale zaposlitve, ki jih želite izpostaviti

  Sedanja zaposlitev

  Trenutno sem zaposlen/-a

  Nadaljujete le, če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »Da«.

  Področje dela

  Delovno mesto (navedite kaj ste počeli)

  Podjetje, organizacija

  Kraj

  Vodstvene izkušnje

  Vodenje (Izberite, koliko ljudi neposredno vodite/ste vodili.)

  Zaposlitvene želje

  Vrsta zaposlitve

  Želeno področje dela

  Delo v tujini (Ste pripravljeni sprejeti delo tudi v tujini?)

  Zaposlitvene želje, vrste zaposlitve, vaše sporočilo

  Priložite datoteko (življenjepis):


  Z izpolnitvijo in posredovanjem tega obrazca in/ali življenjepisa zagotavljam resničnost navedenih podatkov in soglašam z Izjavo o varstvu osebnih podatkov. Z vašimi podatki bomo ravnali zaupno in v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.