STROKOVNJAK V TEHNIČNI PODPORI, SVETOVANJU UPORABNIKOM IN VODENJU PROJEKTOV