VOZNIK ZA PREVOZ BLAGA V NOTRANJEM CESTNEM PROMETU