STROKOVNI SODELAVEC ZA PRODAJO ZA VZHODNO SLOVENIJO