STROKOVNI SODELAVEC NA PODROČJU MARKETINGA ZA HČERINSKA PODJETJA