STROKOVNI SODELAVEC ZA KONSTRUIRANJE STROJEV IN NAPRAV