STROKOVNI SODELAVEC ZA RAZVOJ NA PODROČJU ELEKTRONIKE