Strokovni sodelavec za projektiranje na področju programiranja