VODJA RAZVOJA PRODAJE SEGMENTA INDUSTRIJSKIH APLIKACIJ