Komercialist za trženje osebnih in komercialist za trženje tovornih pnevmatik (dve delovni mesti)