PRODAJNI INŽENIR za tržišča UK in S. Irske ter za države DACH m/ž