Head of Sales for the Eastern markets / Vodja prodaje za vzhodne trge